Z uwagi na chorobę prowadzącej, przez najbliższe trzy piątki (22.04, 29.04, 06.05) nie odbędą się zajęcia z sensoplastyki.

Zapraszamy na zajęcia 13 maja 2022 r.