Plakat reklamujący konsultacje społeczne

Konsultacje odbędą się w siedzibie Rady Osiedla Księże w Centrum Aktywności Lokalnej Księże przy ul. Rybnickiej 39 odbędą się konsultacje społeczne związane z Gminym Programem Rewitalizacji.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców w tym również zarządców nieruchomości.